HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DENETİM

Türk Ticaret Kanunun 397. maddesi Şirketlerin denetimleri ile ilgili yükümlülükleri ortaya koymaktadır. Yine Türk Ticaret Kanunun 398. Maddesi ise denetimin konu ve kapsamını belirlemektedir. Buna göre şirketler faaliyet dönem sonlarını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar finansal tablolarını hazırlamak ve genel kurul öncesi faaliyet raporları ve finansal raporlarının denetimini yaptırmak zorundadırlar. 

Türk Ticaret Kanunu 88. Maddesinde, finansal raporlama için Kamu Gözetim Kurumu referans gösterilmiş ve düzenleyici kurum olarak belirlenmiştir. Kamu Gözetim Kurumu da Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını %99,9 oranında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına getirerek, yasal olarak Türk şirketlerinin de TFRS göre finansal tablo hazırlamalarını zorunlu tutmuştur. 

Varyans müşterilerine, KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçileri ile, TFRS / BOBİ – FRS ve Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim zorunluluğu olan şirketlere bağımsız denetçi olarak hizmet vermektedir. 

Varyans, Bağımsız Denetim hizmetlerinin yanı sıra, faaliyet raporlarının hazırlanması, (Topluluk Şirketlerinde) Bağlılık raporlarının hazırlanması, denkleştirme tablolarının hazırlanması gibi konularda da danışmanlık hizmeti vermektedir.