HİZMETLERİMİZ

SUİSTİMAL DENETİMİ

“Her zaman daha fazla para, silahın namlusu ile değil, kalemin ucu ile çalınmıştır.” Schmalleger, 1991

Suistimal, İşletmelerin görünmeyen dipsiz kuyusudur. Genellikle ekonominin iyi olduğu dönemlerde sistemin boşluklarından yararlanan işletme içi veya işletme dışı çalışanlar tarafından küçük tutarlar ile başlar, daha sonra hile alışkanlık halini alır. Münferit olayların yanı sıra, suç organizasyonları oluşturulabilir ve bu organizasyonlar tarafından şirketler ve şirket hissedarları büyük zararlara uğratılabilir. 
2000 yılında Enron A.B.D. nin en büyük 7. Şirketiydi ve yine ABD nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olarak tarihe geçti.  Ancak yasa dışı muhasebe hileleri nedeniyle kötü gidişten yatırımcılar haberdar olamadı. Şirketin 2001 yılında iflası istendiğinde büyük bir şok dalgası yaşandı. Denetimini yapan, raiting çalışmalarını yapan şirket ve kişilere davalar açıldı. Ancak uzun süren davalar sonucunda neredeyse hiç kimse ceza almadan dosya kapandı. 

Kayıt dışılık, hile ve suiistimal etme eğilimdeki kişilere uygun zemin hazırlar. Kayıt düzenin olması da bazı suiistimal olaylarını engellemeye yeterli olmayabilir. Bazı durumlarda işletme yetkililerinin suiistimali ortaya çıkarması da yeterli değildir. Kanıtların en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarılması, belgelenmesi, uzman görüşü içeren bir rapora bağlanması gerekmektedir. İş kanunu açısından, çalışanın iş akdine son verilmesi için gerekçenin net olarak oluşturulması, suç unsurunun tespit edilmesi durumunda da ceza davası için gerekli dokümantasyonun yapılması kritik önem arz etmektedir. 
Varyans, suiistimal – hile denetimi konularında, ihbarlı veya ihbar olmaksızın spot veya sürekli denetim teknikleri ile müşterilerine danışmanlık hizmetleri vermektedir.