HİZMETLERİMİZ

ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (İnternational Accounting Standards Committee – IASC) 1973 yılında 10 ülkenin muhasebe örgütlerinin anlaşması sonucu oluşmuş bir örgüttür. Temel amacı, uluslararası muhasebe standartları (IAS) hazırlanması, uluslararası kabulünün sağlanması ve uygulanmasıdır. IASC 1982 yılında yapılan bir protokol ile  Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile koordineli çalışmaya başlamış olup, 125 ülkeye Uluslararası Muhasebe Standartlarının yayılmasını sağlamıştır. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) amacı ülkeler arasında muhasebe ve finansal raporlama birliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla yatırımcıların ülkeden ülkeye farlılık gösteren muhasebe uygulamalarından kurtularak, firmalar hakkında karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal tablolara ulaşması sağlanmıştır. Finansal okur yazarlıkta ülkeler arasındaki farlılıkları ortadan kaldıran IFRS uygulamaları 6201 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza girmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu 88. Maddesinde, finansal raporlama için Kamu Gözetim Kurumu referans gösterilmiş ve düzenleyici kurum olarak belirlenmiştir. Kamu Gözetim Kurumu da Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını %99,9 oranında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına getirerek, yasal olarak Türk şirketlerinin de TFRS göre finansal tablo hazırlamalarını zorunlu tutmuştur. 

Varyans müşterilerine, uluslararası denetim standartları doğrultusunda Bağımsız Denetim kadrosu ile denetim hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca BOBİ – FRS ve TTK na göre Bağımsız Denetim zorunluluğu olan şirketlere bağımsız denetçi olarak hizmet vermektedir. Raporlar müşterinin talepleri doğrultusunda, Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanmaktadır.