HİZMETLERİMİZ

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Varyans müşterilerine, Vergi planlaması, vergi mühendisliği, vergi incelemelerinde danışmanlık, Vergi Uzlaşmaları, Vergi Cezalarına itiraz ve Vergi Davaları, Transfer Fiyatlandırma danışmanlığı, Vergi Due-Diligence hizmetleri, Vergi risklerinin belirlenmesi ve çözüm yolları, tam tasdik hizmetlerine danışmanlık verilmesi, indirimli kurumlar vergisi danışmanlığı, vergi teşvikleri ve devlet destekleri konusunda danışmanlık verilmesi, Serbest Bölgeler, Teknoloji serbest bölgeleri vergi danışmanlığı, uluslararası çifte vergi anlaşmaları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Söz konusu hizmetlerin gerektirdiği, vergi inceleme komisyonlarında “dinlenme talebi”, Katma Değer Vergisi iade talepleri, indirimli kurumlar vergisi hesaplamaları, vergi alacaklarının mahsup ve iade alınması işlemlerinin takip hizmetini de vermektedir. 

Ayrıca Transfer Fiyatlandırma raporlarının hazırlanması,  katma değer vergisi iade raporlarının hazırlanması, Ar-Ge raporlarının hazırlanması konularında da danışmanlık hizmetleri vermektedir.